Kračun 2021

Zimný slnovrat 2021 sme u nás oslávili po prvý krát pri soche Svantovíta. Od rána prebiehajúce prípravy pri jeho severnej strane, venovanej práve zrodu nového Slnka, vyvrcholili pri zotmení vykresaním nového ohňa. Zhodnotenie starého roka, čo nám dal, čo nám vzal, veštenie z jablka či orecha, plány na nový rok a úprimné priania, vyrieknuté pri…