Uchádzame sa o tvoje 2% z dane:)Zisti viac

Náš STREDOVEKÝ DVOR na Turíčnom jarmoku v Slovenskej Ľupči – reportáž

V sobotu 28.mája 2022 sme otvorili naše staré vŕzgajúce brány, aby sme návštevníkom tradičného Turíčneho jarmoku aj svojou troškou spestrili program a spríjemnili deň:) V našom Stredovekom dvore Arkona v spolupráci s Mníchovým dvorom sme sa snažili vtiahnuť návštevníkov do obdobia stredoveku, ktorý mohli zažiť všetkými zmyslami aj nezmyslami! Medzi ochutnávky dobovej kuchyne patrili napr.…

INFO TÁBOR VIKINGOVIA

Vážení rodičia! Termíny denného detského tábora „Vikingovia“ 2022, na ktorý ste prihlásili svoje deti, sa nám úspešne naplnili novými kamarátmi:) Preto Vám už teraz prinášame všetky dôležité informácie: POPLATOK za tábor v sume 119,00 eur prosíme uhradiť najneskôr 14 dní pred začiatkom tábora v prospech účtu občianskeho združenia Arkona SK vedeného vo FIO banke, a.s.: IBAN: SK52 8330 0000 0028…

Tábor VIKINGOVIA má k dispozícii NOVÝ TERMÍN!

Milí rodičia, termín letného tábora Vikingovia od 25.-29.07.2022 bol ZRUŠENÝ. V tomto termíne nie je v možnostiach organizátora zabezpečiť stravovanie detí, nakoľko v stravovacom zariadení je naplánovaná dovolenka. Rodičia v danom termíne boli informovaní a našli sme riešenie k obojstrannej spokojnosti:) Navyše ako náhradu sme sa rozhodli pre NOVÝ TERMÍN a to od 15.-19.augusta 2022!…