o.z. Arkona SK organizuje v mesiacoch júl-august denný detský tábor „Vikingovia“.

Stručný opis

Po úspešnej prvej sezóne 2021 pod názvom „Staroslovania zahajujeme pokračovanie, tentoraz s tematikou severských Vikingov!

Denný detský tábor „Vikingovia“ je určený pre deti už od 4 do 10 rokov.

Tábor je tematicky naviazaný na život našich predkov v období stredoveku. Deti budú prostredníctvom rôznorodých zážitkových aktivít objavovať spôsob života ľudí v dávnej minulosti. Počas jednotlivých, tematicky na seba nadväzujúcich dní, sa postupne oboznámia s dobovou kuchyňou, tradičnými remeslami či bojovým umením. Aktivity budú pre umocnenie zážitku prebiehať v historicky zariadenom prostredí, s lektormi odetými v historických kostýmoch, ktoré si deti budú môcť taktiež vyskúšať. Program je navrhnutý skúsenými lektorkami z odboru predškolskej a elementárnej pedagogiky tak, aby jednotlivé aktivity rešpektovali striedanie psychomotorických, kognitívnych a sociálno-emocionálnych zručností, so zreteľom na zdravý a všestranný rozvoj dieťaťa. Deťom mladšej vekovej kategórie je vyhradený priestor na popoludňajší odpočinok v útulných dobových stanoch na mäkučkej ovčej vlne, s čítaním starých mýtov. Pre deti staršej vekovej kategórie sú určené náročnejšie aktivity s vyššou fyzickou záťažou či vedomostným zameraním.


Priestory a vybavenie

Tábor sa bude realizovať v bezpečnom prostredí zrekonštruovaného rodinného domu s 200-ročnou históriou, s veľkou oplotenou záhradou priamo v centre obce Slovenská Ľupča, na adrese Námestie SNP 6/23.

Na slnečnej rovinatej záhrade sa nachádzajú ovocné stromy, kríky a kvety, ktoré budeme spolu polievať. Spoločnosť nám budú robiť sliepočky, prítulný kocúrik Murko aj nezbedný psík Dexík, s ktorými sa deti pod dozorom môžu hrať a kŕmiť ich. Na záhrade je k dispozícii pieskovisko, šmykľavka, hojdačky, detský bazén, množstvo hračiek a hier.

Tieň pred slnkom či úkryt pred dažďom nám okrem vnútorných priestorov poskytne priestranný murovano-drevený altánok, dobový stan či koruna 100-ročného orecha. V prípade priaznivého počasia sa v altánku budeme nielen hrať, ale aj stolovať a v dobových riadoch ochutnávať stredoveké dobroty.


Cena: 119,- €

V cene je zahrnuté:

 • Odborná celodenná starostlivosť skúsenými lektormi (max 6 detí na jedného lektora)
 • Zdravá vyvážená strava (desiata, obed, olovrant, čerstvé ovocie a zelenina, pitný režim)
 • Bohatý program zameraný na poznávanie histórie
 • Priestory s nádychom histórie, dobové kostýmy, stany a rekvizity
 • Pomôcky a materiálne vybavenie na remeselné tvorivé dielne
 • Hotové výrobky vyrobené dieťaťom
 • Prehliadka Hradu Slovenská Ľupča
 • Divadelné predstavenie
 • Sokoliarske vystúpenie
 • Jazda na poníkoch
 • Pamiatka na tábor v podobe zapečateného zvitku s osobným ohodnotením dieťaťa

Bonus: Priebeh celého tábora bude priebežne dokumentovaný fotografiami, čím Vám vznikne neopakovateľná spomienka!“


Ľutujeme, elektronická prihláška už viac nie je k dispozícii,
nakoľko sa pre sezónu 2022
kapacita nášho tábora už úspešne naplnila!

V prípade otázok nás môžete kontaktovať 0951 028 098


Náš tím:)

Tábor bude prebiehať pod vedením skúsených lektoriek s vysokoškolským vzdelaním z oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania. Okrem nich budú s deťmi pracovať aj asistenti so skúsenosťami s prácou s deťmi z oblasti stredovekej histórie. Súčasťou personálu je aj kvalifikovaný zdravotný dozor.

 

Čas od – do Denný letný tábor pre deti „Vikingovia“ 2022
REŽIM DŇA v čase od 07:00 do 16:00 *
07:00 – 08:00 Ranné schádzanie sa, raňajky (z domu), sprievodné hry a aktivity podľa voľby
08:00 – 08:30 Ranný komunikačný kruh = oboznámenie sa s témou dňa, diskusia
08:30 – 09:30 Zážitková aktivita 1
09:30 – 10:00 Desiata
10:00 – 11:30 Zážitková aktivita 2
11:30 – 12:30 Obed
12:30 – 14:00 Popoludňajší odpočinok (4-5 ročné)

Zážitková aktivita 3 (6-10 ročné)

14:00 – 15:00 Olovrant
15:00 – 16:00 Sprievodné hry a aktivity
 * Režim dňa je možné meniť a prispôsobovať v závislosti od charakteru jednotlivých aktivít a potrieb detí.

 

Uskutočnené turnusy: