Projekt Slovanské obradisko „Arkona“ vznikol za účelom vybudovania areálu s kruhovým obradným miestom. Prioritne bude slúži na slávenie tradičných staroslovanských sviatkov, uctenie si pamiatky našich predkov a znovuoživenie ducha prastarých bohov.

Areál taktiež bude slúžiť na podporu aktivít komunitného charakteru, školy v prírode, výchovno-vzdelávacie aktivity a i.

Areál sa nachádza v tichom prostredí prírody s krásnym výhľadom na hrad Slovenská Ľupča.

AKTUÁLNE
pracujeme na vztýčení mohutnej sochy Svantovíta,
ktorý bude na celý Areál dohliadať svojimi štyrmi hlavami!

Viac informácií o jeho založení, hlavnej myšlienke a budovaní nájdete v jednotlivých článkoch.