Uchádzame sa o tvoje 2% z dane:)Zisti viac

Svantovítova slávnosť 02.10.2021

V sobotu 2.októbra 2021 sme úspešne zavŕšili náš „Projekt Svantovít“, ktorého cieľom bolo vztýčenie masívnej drevorezby staroslovanského boha slnka a hojnosti. Do projektu sa cez startlab zapojilo 105 podporovateľov, pomocou ktorých sa nám podarilo vyzbierať čiastku, potrebnú na realizáciu projektu. Aj touto cestou všetkým úprimne ďakujeme!

Náš obdiv patrí talentovanému rezbárovi Peter.Hubert.Tarch, ktorý sa podujal sochu prastarého Svantovíta vlastnoručne z duba vytesať a dať mu tak novú tvár, resp. rovno štyri:) Svantovít totiž hľadí na všetky štyri svetové strany a zdobený je jeho špecifickými atribútmi. Spolu s manželkou sa s nami podieľali na návrhu celkového dizajnu, ktorý symbolizuje cestu slnka po oblohe, čas jednotlivých ročných období i nekonečne točiaci sa cyklus života.

Keďže nepochádza odtiaľto, vyše tonu vážiacu sochu sme povozili cez 200 km horami-dolami, aby sme napokon zastali pod neprejazdným kopcom, práve kde má stáť. Zorganizovali sme preto 1.-5.septembra päť-dňovú brigádu na opravu lesnej cesty, aby bola prejazdná ťažkou technikou a sochu sme pevne osadili. Tu treba poďakovať našim úžasným kamarátom, ktorí sa na oprave cesty a osádzaní podieľali. Bez vás a vášho plného nasadenia by sme to nezvládli!

Našťastie, všetko sa podarilo, a my sme mohli na 02.októbra ohlásiť očakávanú Svantovítovu slávnosť! Svantovítovi nosili naši predkovia dary najmä počas osláv dožiniek, teda v čase, kedy bola úroda pozbieraná a mohlo sa zaslúžene veseliť. Ďakujeme Rudymu a Lenke, ktorí sa zhostili úlohy „pospájať obecenstvo“ a sústredili tak pozitívnu energiu spoločnými tancami, tzv. chorovodmi, do slávnostnej atmosféry – boli ste skvelí:)

Následne štyria žreci v roli slovanských kňazov vyzvali všetkých, okolo 130 prítomných hostí, vojsť do spoločného obradného kruhu. Aj touto formou sme si chceli pripomenúť zvyky, ktorými naši predkovia žili. Nechýbala očista rúk pramenitou vodou, by dary bohom šli z čistých rúk, vydymenie liečivými bylinkami, by slová vyrieknuté v kruhu boli vyslovené s čistou mysľou i tradičná otázka žreca prítomným, či vidia jeho tvár spoza kruhového koláča.

Po poďakovaní sa starým slovanským bohom za ich priazeň a úrodu nás nasýtila chutná kapustnica, voňavé koláče i sladká medovina zo spoločného hodovného stola.

Ďakujeme hudobníkom Žiarislavovi so skupinou Svarga, ktorých tóny sa niesli vzduchom spolu s iskrami z plameňov ohňa, vykresaného pre slávu Svantovíta.

SLÁVA!

Zdieľaj