TECHNICKÝ VÝPADOK – Prihláška na tábor

Chceme informovať rodičov, ktorí ste odosielali

Prihlášku na letný tábor Vikingovia 2022

prostredníctvom online formulára

a doposiaľ Vám neprišiel potvrdzujúci email,
aby ste tak, prosím, urobili znova,
nakoľko mohlo dôjsť k technickému výpadku!

Ak prebehne všetko v poriadku, potvrdzujúci email by ste mali dostať
najneskôr do 7 dní od odoslania prihlášky!

Ďakujeme!:)

Zdieľaj