Projekt „Areál Arkona“ vznikol za účelom vybudovania slovanského obradiska. Slúži prioritne na slávenie tradičných staroslovanských sviatkov, uctenie si pamiatky našich predkov a znovuoživenie ducha prastarých bohov.

Areál plánujeme využívať na podporu aktivít komunitného charakteru, školy v prírode, výchovno-vzdelávacie aktivity a i.

Nachádza sa v tichom prostredí prírody s krásnym výhľadom na hrad Slovenská Ľupča.