Desatoro hygienických a protiepidemiologických opatrení 2021

Milí rodičia!

Aj keď aktuálne platí zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, veríme, že deti si leto 2021 budú môcť opäť naplno užiť v detskom tábore aj so svojimi kamarátmi!  

Vážime si vašu dôveru zveriť nám Vaše deti a preto už teraz pre ne pripravujeme pestrý a zaujímavý program! Toto leto sa u nás bude niesť v historickom duchu na tému „Staroslovania“!

Nastavenie preventívnych protiepidemiologických opatrení aktívne konzultujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Zdravie a bezpečnosť detí je prvoradé a preto vám garantujeme dodržiavať naše

„Desatoro hygienických a protiepidemiologických opatrení“:

  1. Ranný zdravotný filter prebehne každé ráno pri vstupe dieťaťa do areálu tábora. Zabezpečíme meranie teploty bezdotykovým teplomerom, dezinfekciu rúk a odovzdanie Čestného vyhlásenia o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  2. Dezinfekčné prostriedky budú k dispozícii počas celého trvania tábora pre všetkých účastníkov na viditeľne označenom mieste pri vstupe do areálu tábora.
  3. Zabezpečíme dôkladné čistenie priestorov, so zameraním sa najmä na dotykové plochy (kľučky, podlahy..) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
  4. Hygienické zariadenia budú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Dôrazne budeme dbať na umývanie rúk a osobnú hygienu detí počas celého pobytu.
  5. Stravovanie bude spĺňať aktuálne hygienické požiadavky a doplnené bude o zvýšený prísun čerstvej zeleniny a ovocia.
  6. Areál tábora bude uzavretý a nebudú doň vstupovať žiadne ďalšie osoby.
  7. Aktivity tábora budú organizované prevažne v exteriéri na čerstvom vzduchu. Aktivity budú podporovať zdravý a všestranný rozvoj dieťaťa, posilňovať jeho duševné zdravie, fyzickú kondíciu a imunitu. Budú organizované v malých skupinách tak, aby sa zamedzilo hromadnému kontaktu veľkého kolektívu.
  8. V interiéri zabezpečíme časté a dostatočné vetranie.
  9. Všetci animátori odovzdajú Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom, príp. potvrdením o výnimke. Budú organizátorom zvlášť inštruovaní o dodržiavaní hygienických a protiepidemiologických opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu.
  10. Zabezpečíme informačnú nástenku, ktorá bude obsahovať aktuálne oznamy (napr. o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je dieťa povinné zostať v domácej izolácii; ak sa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné dieťa urýchlene izolovať od kolektívu, telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa a tábor opustiť a i.)

Meniacim sa podmienkam sa budeme flexibilne prispôsobovať a
o prípadných zmenách vás budeme včas informovať!
S prípadnými otázkami sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom emailu arkonask@gmail.com.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *