Uchádzame sa o tvoje 2% z dane:)Zisti viac

Plány na rok 2021

V najbližšom období plánujeme Areál Arkona obohatiť o masívnu drevorezbou sochy Svantovíta.

V spolupráci s rezbárom sme zabezpečili vhodný dub o výške 4 metre a priemere od 50 cm do 75 cm a v spolupráci s grafičkou sme navrhli jeho podobizeň.

Tá prešla viacerými návrhmi a úpravami, kým nadobudla finálnu podobu.

Prečo práve Areál Arkona a socha Svantovíta?

Arkona je archeologická lokalita nachádzajúca sa na ostrove Rujana (dnešné severné Nemecko). Práve tu slovanský kmeň Ránov vybudoval svätyňu Svantovíta a postupne celé chrámové mesto. V máji roku 1169 ho obsadil dánsky kráľ Valdemar, na rozkaz ktorého bola socha Svantovíta rozrezaná a spálená, chrám zničený a obyvatelia prinútení k pokrsteniu. Tento historický okamih sa považuje za definitívne ukončenie uctievania pôvodného božstva starých Slovanov.

Nakoľko sa už približne od roku 2000 venujeme pôvodnému vierovyznaniu našich predkov, obnovujeme zabudnuté tradície a snažíme sa o hlbšie poznanie minulosti, vnímame aj postupné navracanie sa k pôvodnému duchovnu spoločnosti a záujem o poznanie svojej histórie i čo sa týka mýtov, prastarých slovanských bohov a zvykov predkov.

Práve to nás viedlo k myšlienke jednoducho nadviazať na historický koniecpán slávnej Arkony a zničenie sochy Svantovíta – a pokračovať v snahe našich predkov – vybudovaním novej Arkony a znovu vztýčenie všetkých štyroch Svantovítových hláv!

Nesnažíme sa o rekonštrukciu areálu ani o postavenie repliky sochy. Jednak to nie je v našich silách a možnostiach a jednak, tak ako čas napriek neprajným okolnostiam plynul, viera nezhasla, ďalej sa formovala a len čakala na svoj návrat. Starí bohovia nezahynuli, trpezlivo čakali a udržiavali svoj ľud, ktorý ich nikdy nezatratil, len svoje zvyky a tradície prispôsoboval, aby prežil. Vďaka ich nekonečnej sile a podpore dnes znova ožívajú skrz všetkých nás, ktorí sa o ich začali zaujímať. Začali sme zapaľovať ohne a rozdúchaním uhlíkov, ktorých plamienky postupne silnejú.

Ak to cítite rovnako, pomôžte nám s budovaním novej Arkony!

Bude slúžiť všetkým, ktorí sem zavítajú, aby spoločne pripíjali na slávu bohov a pamäť predkov!

Zdieľaj