Kračun 2021

Zimný slnovrat 2021 sme u nás oslávili po prvý krát pri soche Svantovíta. Od rána prebiehajúce prípravy pri jeho severnej strane, venovanej práve zrodu nového Slnka, vyvrcholili pri zotmení vykresaním nového ohňa. Zhodnotenie starého roka, čo nám dal, čo nám vzal, veštenie z jablka či orecha, plány na nový rok a úprimné priania, vyrieknuté pri…

Svantovítova slávnosť 02.10.2021

V sobotu 2.októbra 2021 sme úspešne zavŕšili náš „Projekt Svantovít“, ktorého cieľom bolo vztýčenie masívnej drevorezby staroslovanského boha slnka a hojnosti. Do projektu sa cez startlab zapojilo 105 podporovateľov, pomocou ktorých sa nám podarilo vyzbierať čiastku, potrebnú na realizáciu projektu. Aj touto cestou všetkým úprimne ďakujeme! Náš obdiv patrí talentovanému rezbárovi Peter.Hubert.Tarch, ktorý sa podujal sochu prastarého…

ĎAKUJEME!!!

Naša kampaň Svantovít získala 115 % cieľovej sumy a bola úspešne ukončená! Vďaka vám, milí podporovatelia, sa nám podarilo získať 2 635 €, za čo vám všetkým úprimne ďakujeme:) Zároveň vás všetkých už teraz srdečne pozývame na slávnostné vztýčenie drevorezby, ktoré je naplánované na septembrovú slávnosť dožiniek, ktorej dátum ešte upresníme. Stretneme sa preto, ako inak, na…

Cesta Svantovíta

Náš projekt Svantovít je v plnom prúde a my by sme vám radi priblížili, ako vzniká jeho podoba od návrhu dizajnu po samotnú realizáciu. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa rozhodli ísť s nami po tejto ceste:) Východná strana bude stelesňovať RÁNO a JAR, kedy Svantovít na svojom bielom tátošovi vyprevádza Slnko-Dadžboga na oblohu, aby začal nový…